Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị đánh giá năng suất, sản lượng lúa và một số cây trồng chủ yếu vụ Đông Xuân năm 2020-2021 (Vào hồi 7h30 ngày 02/6/2021, thứ Tư, tại PH 303 tầng 3 trụ sở HĐND&UBND huyện Gia Viễn)

Cập nhật: Thứ tư, 02/06/2021

Tải tại đây

Thông báo khác