Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Giám sát việc thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy tại Gia Viễn

Thứ hai, 24/07/2017

    Chiều ngày 20/7, Đoàn Giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 140 ngày 1/3/2016 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05 ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV huyện ủy Gia Viễn.

 

    Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trương Đức Lộc, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Quang cảnh buổi làm việc

    Tại Gia Viễn, sau hơn 1 năm quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định số 140 ngày 01/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách đã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các xã, từ đó thống nhất những nội dung cụ thể để giúp đỡ, hỗ trợ trong từng tháng, từng quý, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

    Các doanh nghiệp kết nghĩa đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù trong việc dạy nghề, giải quyết việc làm; liên doanh, liên kết trong sản xuất; tham gia giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng với số vốn gần 2,6 tỷ đồng, góp phần đưa 2 xã có tính chất đặc thù của Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới.

    Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 NQ/TU ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, BCH Đảng bộ huyện Gia Viễn đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên; thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ giúp việc và xây dựng Chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết và bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng.

     Huyện đã chọn 2 xã điểm để triển khai xây dựng các mô hình sản xuất tập trung vùng chuyên canh trồng màu, trồng lúa, vùng thủy sản và chăn nuôi; mô hình trồng hoa theo phương pháp mới tại các hộ gia đình; hình thanh vùng sản suất rau an toàn…

    Thời gian tới, Gia Viễn sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững. Phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 130 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp hàng năm đạt 1,96% trở lên…


Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành đánh giá cao những kết quả mà huyện Gia Viễn đã đạt được trong quá trình thực hiện QĐ 140 của BTV Tỉnh ủy và Nghị Quyết 05 của Tỉnh ủy.

    Đồng chí khẳng định: Đây là những chủ trương đúng đắn, hợp với lòng dân, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, đã góp phần quan trọng vào việc làm thay đổi diện mạo các xã đặc thù trên địa bàn tỉnh nói chung và 9 xã của huyện Gia Viễn nói riêng, do vậy huyện Gia Viễn cần phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa để giải quyết những vấn đề cốt lõi của các địa phương, như: phát triển kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, nâng cao đời sống cho nhân dân; tính toán, ưu tiên dành ngân sách cho đầu tư phát triển sản xuất; có chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất mới, có hiệu quả kinh tế cao để từ đó nhân ra diện rộng; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

    Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Đức Lộc, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy và Nghị Quyết 05 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Gia Viễn.

     Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Gia Viễn cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của Quyết định 140; Nghị Quyết 05 để nhân dân hiểu và nắm bắt kịp thời chủ trương của tỉnh về phát triển nông thôn, nông nghiệp; Tập trung phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù xây chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý, từng năm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; Động viên các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đầu tư, giúp đỡ, tạo động lực cho các xã phát triển vươn lên.

Nguồn nbtv.vn

Bài viết khác