Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai sản xuất vụ mùa năm 2017

Thứ sáu, 28/04/2017

    Ngày 27/4, tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất vụ mùa năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ mùa năm 2017.  


Quang cảnh Hội nghị

    Mặc dù diện tích gieo trồng vụ mùa năm 2016 toàn huyện đạt được gần 6000 ha giảm so với kế hoạch, trong đó diện tích lúa trên 5.400ha song nhờ thực hiện các biện pháp thâm canh, chuyển dịch cơ cấu giống lúa, cơ cấu cây trồng nên sản lượng lúa cũng như cây màu của huyện Gia Viễn đạt và vượt kế hoạch, năng suất lúa bình quân đạt 48,3 tạ/ha, tăng so với vụ mùa năm 2015, nhiều địa phương đạt trên 55 tạ/ha, nhờ đó giá trị canh tác cùng tăng hơn.

    Mục tiêu ở vụ mùa năm 2017, Gia Viễn tiếp tục duy trì diện tích canh tác, tập trung chuyển đổi cơ cấu lúa, cơ cấu cây trồng để nâng giá trị trên đơn vị diện tích, tiếp tục áp dụng tiến bộ KHKT vào thâm canh tạo ra sản phẩm chất lượng cao, mở rộng các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân. Toàn huyện phấn đấu gieo trồng trên 6.000 ha cây màu, trong đó có trên 5.500ha lúa.

    Để đạt mục tiêu năng suất lúa 48tạ/ha, bài học kinh nghiệm trong sản xuất vụ mùa năm trước là: Đưa giống lúa thuần chất lượng cao, kháng chịu thời tiết diễn biến phức tạp ở vụ mùa vào gieo cấy trên diện rộng, giảm trà mùa muộn, tăng trà mùa sớm và mùa trung để làm vụ đông. Các cây trồng khác chú trọng tới việc sản xuất theo quy trình nông nghiệp tốt để nâng cao chất lượng, đáp ứng thị trường. Đặc biệt, thực hiện tốt phòng chống thiên tai để giảm thiệt hại thấp nhất trong sản xuất nông nghiệp.

Theo nbtv.vn

Bài viết khác