Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2017

Thứ tư, 01/03/2017

Ngày 28/02/2017, huyện Gia viễn vừa tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.


Quang cảnh Hội nghị

    Năm 2016, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện được thường xuyên quan tâm, chỉ đạo với nội dung, hình thức phong phú và bám sát tình hình thực tế của địa phương. Lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được quan tâm hơn và từng bước củng cố, kiện toàn, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

    Đặc biệt là các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đều đang hoạt động rất hiệu quả, như: Mô hình “Tổ dân phố, thôn xóm an toàn; cụm an ninh trật tự khu công nghiệp Gián Khẩu và 6 xã giáp ranh; mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa mới”… đã có những đóng góp quan trọng vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.

    Năm 2017, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Gia Viễn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào và lựa chọn các mô hình tiêu biểu để nhân rộng và xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

    Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện Gia Viễn tặng Bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nguyễn Giang (nbtv.vn)

 

Bài viết khác