Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017

Thứ ba, 08/08/2017

Gia Viễn triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017

 

     Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Gia Viễn vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.


Quang cảnh hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban CHQS huyện triển khai các nội dung của Ban Thường vụ huyện ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 và công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc diễn tập và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

    Theo kế hoạch cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, 6 vấn đề huấn luyện: Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Theo dự kiến cuộc diễn tập KVPT huyện sẽ diễn ra vào ngày 16-17/8/2017.

    Do yêu cầu, nhiệm vụ và quy mô của cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Gia Viễn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các thành viên BCĐ nghiên cứu kỹ nội dung đã được phân công để triển khai thực hiện.

Nguồn nbtv.vn

Bài viết khác