Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai các văn bản của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII

Chủ nhật, 17/06/2018

 Sáng 03/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) liên quan đến công tác Dân vận.

Quang cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm: Quyết định số 99, ngày 03/10/2017 ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"; Quy định số 124, ngày 02/02/2018 về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị số 21, ngày 20/01/2018 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

    Để thực hiện có hiệu quả các Quyết định, Quy định, Chỉ thị trên, BTV Huyện ủy Gia Viễn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân… đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của nhân dân, của công tác dân vận trong tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác