Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Thứ hai, 13/03/2017

   Sau khi nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, huyện Gia Viễn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh. 


Các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Gia Viên triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng tại khu vực chuồng trại và chăn nuôi của gia đình

    Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Viễn có gần 750.000 con gia súc, gia cầm. Để chủ động đối phó với dịch cúm gia cầm, huyện Gia Viễn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia súc, gia cầm của huyện; ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

    Bên cạnh đó, huyện cũng đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động vào cuộc. Vận động các hộ chăn nuôi, kinh doanh và giết mổ gia cầm thực hiện 5 không: Không giấu dịch, không mua bán gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm mắc bệnh, không thả rông, vận chuyển gia súc gia cầm, mắc bệnh và không vứt xác gia súc, gia cầm mắc bệnh bừa bãi ra môi trường.

    Các ngành chức năng cũng đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để bệnh không bùng phát và lây lan ra địa bàn. Với việc tăng cường công tác tuyên truyền và chủ động các biện pháp phòng dịch, hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Viễn chưa xảy ra dịch bệnh trên đàn gia cầm.

    Tuy nhiên, đây đang là thời điểm giao mùa, dịch bệnh dễ bùng phát và lây lan, vì vậy bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh, huyện Gia Viễn cần tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức, cảnh giác, không chủ quan lơ là với việc phòng chống dịch bệnh để hạn chế những thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra.

    Hoài Thu (nbtv.vn)

Bài viết khác