Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII)

Thứ sáu, 01/09/2017

   Sáng 30/08, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước".


Quang cảnh Hội nghị

    Trong những năm qua, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ. Trong quá trình thực hiện công tác cán bộ phải thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, công tâm ngay từ khâu tuyển dụng đến quá trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

    Do làm nghiêm các bước của công tác cán bộ nên đội ngũ cán bộ, công chức luôn phát huy được phẩm chất đạo đức của người cán bộ, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Những cán bộ năng lực hạn chế, tín nhiệm thấp, có biểu hiện suy thoái, vi phạm pháp luật đã kịp thời nhắc nhở, điều chuyển công tác, kỷ luật, cách chức vụ.

    Đặc biệt, đã luân chuyển 9 đồng chí cán bộ thuộc các phòng, ban của huyện về xã công tác; công tác kiểm tra giám sát của Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đã kiểm tra và kết luận 155/155 tổ chức Đảng, 315/315 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 46 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, giám sát chuyên đề 144 tổ chức Đảng và 81 đảng viên... Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 13,3%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 76%...

    Thời gian tới, Huyện ủy Gia Viễn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ngăn chặn biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nguồn (nbtv.vn)

 

Bài viết khác