Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019

Thứ hai, 18/02/2019

Chiều ngày 18/02, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền – PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thành viên Hội đồng TĐKT huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ; Trưởng, phó khối Thi đua – Khen thưởng huyện; Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, huyện khen thưởng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng HĐND&UBND các xã, thị trấn.

31f6da988be969b730f8

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của huyện tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, UBND huyện tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, nổi bật là: Kinh tế có bước tăng trưởng khá, tốc độ giá trị sản xuất ước đạt gần 18%; thu ngân sách trên địa bàn vượt 106% dự toán HĐND huyện giao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả khá, trong năm có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 16/20 xã; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, một số hoạt động văn hóa diễn ra sôi động, nổi bật là các hoạt động tham gia kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường và giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực.

7aaadadc8bad69f330bc

Đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước với những nhiệm trọng tâm là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu  và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%, tập trung triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu được công nhận huyện NTM vào cuối năm 2019, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, làm tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu cứu nạn. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách thu hút, quản lý đầu tư, nhất là cụm công nghiệp trên địa bàn, từng bước đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông hiện tại; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cờ thi đua, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Giấy khen của UBND huyện.

IMG_2239

IMG_2246

IMG_2252

IMG_2257

Các tập thể và các nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng

IMG_2270

Khối trưởng các Khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2019

 

Hồng Hạ - ĐTT

Bài viết khác