Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thứ hai, 17/04/2017

   Ngày 31/3, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.


Quang cảnh Hội nghị

    Để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện tới cơ sở.

    Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy viên trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên; thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc.

    Tăng cường công tác kiểm tra gắn với đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình, làm trong sạch nội bộ Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Phát huy vai trò trí tuệ tập thể, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đồng thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức và ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

    Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân trong việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả trong thời gian tới.

Minh Nguyệt (nbtv.vn)

Bài viết khác