Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy

Thứ hai, 28/08/2017

   Sáng nay (24/8), Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh uỷ (khóa XIX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay”.

 

        Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Gia Viễn.


Các đại biểu dự Hội nghị tại Gia Viễn

    Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác vận động quần chúng trên địa bàn huyện Gia Viễn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận.

    Đến nay, tỷ lệ thu hút quần chúng vào sinh hoạt trong các tổ chức đạt 80% trở lên, trong đó có 80-85% đoàn viên, hội viên thường xuyên tham gia ở các tổ chức chính trị, xã hội; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc thành lập và hoạt động của 02 tổ dân vận điểm trên địa bàn huyện; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

    Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực sự đi vào đời sống, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu được nhiều kết quả tốt, được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

    Đặc biệt, thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhân dân toàn huyện đã tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp vào việc xây dựng quy hoạch, đề án xây dựng NTM ở địa phương, tích cực hiến đất, tiền của, công sức để xây dựng NTM. Đến nay, tổng huy động nguồn vốn trong nhân dân đạt gần 2.500 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, công lao động, xây dựng nhà ở, các công trình thiết yếu, góp phần đưa 9 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016 và phấn đấu năm 2017 có thêm 4 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM...


Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị của Huyện ủy Gia Viễn

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là chủ trương đúng đắn, phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Đây là Nghị quyết duy nhất về công tác vận động quần chúng trong hơn 10 năm qua, thể hiện nhận thức sâu sắc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vị trí, vai trò của công tác dân vận, nhất là ở cơ sở trong tình hình mới hiện nay, từ đó làm chuyển biến nhận thức và nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

    Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định của Bộ Chính trị. Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”.

    Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã đăng ký; nâng cao chất lượng hoạt động của  Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, nhất là Ban chỉ đạo cấp xã; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Khối Dân vận cơ sở, hoạt động của Tổ Dân vận thôn, xóm, phố.

    Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trong các lĩnh vực, nhất là biểu dương các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", biểu dương các điển hình là người có uy tín tiêu biểu trong công tác dân vận, các điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... để động viên tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua...

    Tại Hội nghị,10 tập thể và 10 cá nhân đã được huyện Gia Viễn khen thưởng vì có những thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị Quyết số 12 của BTV Tỉnh uỷ trong thời gian qua.

Nguồn nbtv.vn

Bài viết khác