Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 22

Chủ nhật, 24/12/2017

 

Sáng ngày 19/12, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Gia Viễn tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K22. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thủy – TUV- Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; đồng chí Phạm Thanh Hà – Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Xuân Minh – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện;  lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng và 71 học viên tham gia khóa học.

 


Đồng chí Phạm Thị Thủy – TUV- Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng

 

 

Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K22, khoá 2017 - 2019 gồm 71 học viên; được đào tạo theo hình thức không tập trung, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ chính trị trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của huyện.

Trong thời gian 2 năm các học viên sẽ được nghiên cứu 7 học phần gồm: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ địa phương; nghiên cứu thực tế cuối khoá...

Thông qua khoá học nhằm trang bị cho học viên thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn, quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng


Đồng chí Lê Xuân Minh – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Lễ khai giảng

 


 


 

 

Hồng Hạ (Đài TT Gia Viễn)

 

Bài viết khác