Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019

Thứ tư, 11/09/2019

Ngày 04/9, đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tập huấn, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và các đồng chí Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019.

Đ/c Đinh Văn Phụng - HUV - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện triển khai kế hoạch rà soát

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp rà soát, phúc tra kết quả rà soát và xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo; cách thức sử dụng các mẫu, biểu phiếu như: Phiếu nhận dạng nhanh đặc điểm hộ gia đình; phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm; phiếu thu thập thông tin, đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo; cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 nhấn mạnh: Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó các cấp, các ngành có liên quan cần làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện tốt việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 và làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020.

                    Kim Thỏa - Đài Truyền thanh

Bài viết khác