Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổ chức hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Thứ sáu, 20/09/2019

Sáng ngày 20/9, UBND huyện tổ chức hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Về dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Ngọc Hà - TUV- Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Đại tá Doãn Giang Nam - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Đặng Tiểu Bình - HVU - Phó Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, bám sát mục tiêu, quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện được tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng tiếp tục được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhất là coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân…Vì vậy tiềm lực khu vực phòng thủ huyện được tăng cường và phù hợp với mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các lực lượng được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Huyện nhà. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối về nhiệm vụ quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 -NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, nhằm ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm gắn với xây dựng khu vực phòng thủ huyện, phát triển khu, cụm công nghiệp, làng nghề gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. Các lực lượng vũ trang trong huyện tiếp tục làm tốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

                                                                                          Lê Thảo - Đài Truyền thanh

 

Bài viết khác