Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt của huyện

Thứ tư, 17/07/2019

Sáng ngày 16/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 10 của BCH Trung ương Đảng (khoá XII) và một số Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Về dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đ/c Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể của huyện; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 28/02/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới” và Thông báo số 53-KL/TW ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về "Kết luận của Bộ chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020".

Kết thúc hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo của Bộ Chính trị (khóa XII) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hồng Hạ - Đài truyền thanh huyện

Bài viết khác