Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Chủ nhật, 17/06/2018

 Năm 2018 huyện Gia Viễn phấn đấu trồng trên 200 nghìn cây phân tán bóng mát và cây lấy gỗ, nhấn mục tiêu vào các tuyến đường liên thôn, xã nhất là khi đã được bê tông hóa trong xây dựng NTM, tiếp đó là những khuôn viên đơn vị, trường học. 

Một góc nhìn của khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, Gia Viễn

    Ngay ở vụ trồng cây xuân năm 2018, Gia Viễn đã xây dựng và thực hiện cơ cấu cây trồng hợp lý, theo đó trồng nhóm cây bóng mát, thân thiện với môi trường.

    Tại các cánh rừng sản xuất, rừng núi đá, rừng cảnh quan sinh thái, rừng đặc dụng như Khu Du lịch tâm linh Chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, Khu Bảo tồn đất ngập nước Vân Long, xã Gia Vân, xã Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Thanh... 5 Ban Quản lý lâm nghiệp của các xã có rừng, cùng cán bộ kiểm lâm địa bàn đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong việc trồng, bảo vệ cây rừng, bám sát địa bàn, sớm phát hiện, phòng ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật, kiểm tra việc sử dụng rừng và đất rừng cũng như các nguy cơ tiềm ẩn về cháy rừng...

    Thực hiện giao trách nhiệm, ký cam kết với 8 chủ rừng được giao khoán, bảo vệ rừng phòng hộ, 33 hộ nhận phát triển kinh tế rừng.

Tuần tra, kiểm đếm bảo vệ rừng đặc dụng Hoa Lư, Vân Long

    Nhiều năm qua các vi phạm về chặt phá rừng trái phép, các vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Gia Viễn đã không xảy ra nghiêm trọng. Nhân dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh cảnh, gắn kết phát triển kinh tế từ rừng theo hướng bền vững.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác