Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tăng cường lực lượng Công an chính quy về các xã

Thứ bảy, 16/06/2018

 Công an huyện Gia Viễn vừa tổ chức Lễ xuất quân, tăng cường lực lượng công an chính quy về các xã thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh Lễ xuất quân

    4 cụm ANTT gồm 20 tổ công tác đã được thành lập, trong đó, mỗi tổ công tác có ít nhất từ 2 cán bộ trở lên được phân công hỗ trợ các xã thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác sẽ có trách nhiệm hỗ trợ địa phương quản lý cư trú, quản lý giáo dục đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hướng dẫn, đôn đốc công an xã thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được phân công.

    Sau khi kí kết quy chế phối hợp, các địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng chức năng phụ trách xã, bao gồm chế độ sinh hoạt, hội họp, thông tin báo cáo, bố trí nơi làm việc và tạo sự phối hợp trong tham mưu các vấn đề về ANTT.

    Công tác phối hợp được tăng cường là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm kịp thời hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an xã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giải quyết có hiệu quả các loại hình tội phạm trêm địa bàn đặc biệt là trong bối cảnh các đối tượng, loại hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Đây được xem là tiền đề quan trọng trong lộ trình chính quy hóa lực lượng công an xã.

    Kết quả của quá trình phối hợp tại Gia Viễn cũng sẽ là một trong những cơ sở, căn cứ giúp lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện các biện pháp nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác