Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn huyện

Thứ tư, 13/11/2019

Thực hiện quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện về kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn huyện. Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 12/11/2019, các đồng chí trong Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 51 điểm di tích lịch sử văn hóa tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí trong Tổ công tác tiến hành kiểm tra trực tiếp tại di tích lịch sử - văn hóa

Các di tích lịch sử được kiểm tra, Tổ công tác của huyện đã đánh giá và kết luận cụ thể. Theo đó nhìn chung Ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa tại các xã đã thực hiện tốt quy chế quản lý; việc quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất, hiện vật gốc; hòm, tiền công đức được thực hiện đúng quy định. Việc tiếp nhận, sắp xếp các hiện vật thờ cúng tại di tích được đảm bảo, giữ gìn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, những nét đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời của các di tích lịch sử.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đồng chí trong Tổ công tác cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục kịp thời trong thời gian tới như: Một số đền, chùa còn để quá nhiều hòm công đức so với quy định; chưa có nội quy, chế chế quy định về về hoạt động của ban quản lý di tích và việc sử dụng tiền công đức tại các đình, chùa; chưa làm tốt công tác vệ sinh môi trường khuôn viên chùa.. Các đồng chí trong Tổ công tác cũng yêu cầu BQL các di tích lịch sử cần phối hợp với lực lượng công an địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trang bị bình phòng cháy chữa cháy để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại Đình, Chùa. Đặc biệt là các di tích nằm trong vùng phân lũ, chậm lũ như ở các xã Gia Phong, Gia Minh, Gia Lạc các BQL cần có phương án di dời, bảo vệ các hiện vật khi có các tình huống bão, lũ xảy ra.

Kim Thỏa - Đài Truyền thanh

Bài viết khác