Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn sơ kết triển khai thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy

Thứ sáu, 29/09/2017

   Chiều 28/9, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các Doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù.


Quang cảnh Hội nghị

    Sau hơn 1 năm quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định số 140 tại 9 xã đặc thù là: Gia Thắng, Gia Phương, Gia Lạc, Gia Minh, Gia Trung, Gia Thịnh, Liên Sơn, Gia Hưng và Gia Tiến; các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách xã đặc thù đã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, những lợi thế, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của xã, từ đó thống nhất những nội dung cụ thể để giúp đỡ, hỗ trợ trong từng tháng, từng quý, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các doanh nghiệp kết nghĩa, tùy vào điều kiện cụ thể đã giúp đỡ, hỗ trợ xã đặc thù trong việc dạy nghề, giải quyết việc làm; liên doanh, liên kết trong sản xuất; tham gia giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng...

    Đến nay, các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã có những giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng, có 02 xã là Gia Tiến, Gia Hưng được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

    Để thực hiện hiệu quả Quyết định 140 trong thời gian tới, Gia Viễn tập trung chỉ đạo các xã đặc thù chủ động, tích cực trao đổi thông tin, đề xuất, tranh thủ sự tư vấn, giúp đỡ của cơ quan, đơn vị phụ trách; doanh nghiệp kết nghĩa đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho người dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện với phương châm “xã là chính, cơ quan, đơn vị phụ trách là quan trọng, doanh nghiệp là cần thiết”.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác