Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn quán triệt, triển khai Kết luận số 10 của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 16/06/2017

   Sáng 16/6, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí"; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

    Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Danh Tuyên, UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.


Quang cảnh Hội nghị

    Theo đó, Huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị, trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong 5 năm tới; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

    Huyện ủy Gia Viễn cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chính nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch, trong đó chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện cơ chế và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.

    Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Qua 1 năm triển khai thực hiện đa số các Đảng bộ, Chi bộ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đã thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, từ đó giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ. Việc học tập và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện.

Theo nbtv.vn

Bài viết khác