Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn phát triển chăn nuôi phân vùng bền vững

Thứ tư, 19/04/2017

Chăn nuôi trên địa bàn huyện Gia Viễn đang có bước phát triển khá toàn diện, theo hướng phân vùng bền vững, đem lại hiệu quả.


Chuyển đổi vùng trũng sang nuôi trồng thủy sản ở Gia Phương

    Hiện trên địa bàn huyện Gia Viễn đã có 45 trang trại đạt tiêu chuẩn theo Thông tư 27/2011/TT-Bộ NN&PTNT và hàng nghìn gia trại nông hộ. Chất lượng, giá trị con nuôi được nâng cao, đã mở rộng chăn nuôi theo hướng con nuôi công nghiệp và con nuôi đặc sản phân vùng như: Phát triển đàn đại gia súc bao gồm đàn trâu bò ở các xã có địa hình đồi núi, bán sơn địa, do chủ động được nguồn thức ăn như: Xã Gia Sinh, Gia Hưng, Liên Sơn, Gia Hòa… loại hình nuôi con đặc sản như: Rắn, ba ba, nhím, lợn mường, gà ta, vùng xa khu dân cư, phát triển các trang trại tập trung để nuôi lợn siêu nạc, vùng trũng, cấy lúa kém hiệu quả, hoặc chỉ cấy 1 vụ lúa khuyến khích thực hiện loại hình trang trại tổng hợp, 1 vụ lúa, 1 vụ cá, kết hợp nuôi thả gia súc, gia cầm ...

    Trong phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, Công tác thú y trên địa bàn các xã ở Gia Viễn luôn có nhiều cố gắng, đội ngũ thú y viên cơ sở bám sát địa bàn, phát hiện và khoanh vùng không để dịch bệnh trên đàn vật nuôi bùng phát, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm.

    Năm 2016 được huyện Gia Viễn xác định: Ngoài việc đảm bảo an ninh lương thực với diện tích thâm canh rau mầu và cây có hạt đạt khoảng 15 nghìn Ha/ năm. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với cơ cấu con nuôi đặc sản, có chất lượng, dễ tiêu thụ trên thị trường, cùng đó Gia Viễn sẽ nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại, liên gia nhóm hộ, tận dụng và khai thác diện tích mặt nước để nuôi thả thủy sản, gia cầm, thủy cầm.

Đăng Phong (nbtv.vn)

Bài viết khác