Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn phát triển các loại hình trang trại tổng hợp

Thứ sáu, 19/05/2017

Hàng năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông Gia Viễn thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến hộ nông dân.


Phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc nhất là ở các xã ven đê

    Từ đầu năm đến nay đã tổ chức các lớp về kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, kỹ thuật nuôi cá trong ruộng xen lúa, kỹ thuật tiêu độc, khử trùng trong nuôi thả gia súc, gia cầm, thủy cầm, đa dạng sinh học trong sản xuất nông nghiệp…


Sau dồn đổi ruộng có nhiều mô hình đầu tư đào ao chuyên nuôi thủy sản

    Đồng thời, các cấp chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể đã đứng ra tín chấp tạo mọi điều kiện thuận lợi về nguồn vốn để các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tập trung đầu tư phát triển, xây dựng các mô hình kinh tế mới, VAC, cây, con nuôi đặc sản, phát triển chăn nuôi GSGC theo mô hình trang trại, gia trại.

     Kinh nghiệm mà Gia Viễn đang áp dụng là: Phát triển đàn gia súc, đàn trâu, bò theo hướng chăn nuôi bán công nghiệp, tập trung, xa khu dân cư, đảm bảo về vệ sinh môi trường và quản lý tốt dịch bệnh. Hiện toàn huyện có 37 trang trại được công nhận là mô hình kinh tế tổng hợp VAC, có 20 trang trại chuyên nuôi lợn siêu nạc, số lượng mỗi đàn từ 70 con trở lên, trong chăn nuôi có hoạch định về thị trường, năng lực chủ hộ để sản xuất không bị dư thừa, còn lại là các trang trại gia trại lúa cá, thủy cầm và trang trại đồi rừng.

Theo nbtv.vn

 

Bài viết khác