Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"

Thứ ba, 01/08/2017

 

     Chiều 27/7, huyện Gia Viễn đã tổ chức Lễ phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện năm 2017.


Quang cảnh lễ phát động

    Những năm qua, huyện Gia Viễn đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, gặp khó khăn trên địa bàn. Cán bộ, công chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, xây dựng các công trình an sinh xã hội, thăm tặng quà hộ khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm…

    Từ năm 2010 đến năm 2017, toàn huyện đã vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đạt gần 1 tỷ đồng, chủ yếu dành cho việc trợ cấp khó khăn, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng.

    Bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, hỗ trợ, xây dựng cho 878 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn huyện với số tiền hơn 30 tỷ đồng; đã tặng 21 sổ vàng tiết kiện tình nghĩa, trị giá trên 100 triệu đồng...

    Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” để chăm lo cho người có công và thực hiện an sinh xã hội, huyện Gia Viễn đã phát động ủng hộ Quỹ từ ngày 15/7 đến 15/8 đến mọi tầng lớp nhân dân.

    Theo đó, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác và làm việc trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp mỗi người ủng hộ ít nhất 2 ngày lương; người lao động ở các doanh ngiệp vận động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc tiền công; hộ gia đình ở thị trấn Me ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng/năm; hộ gia đình các xã ủng hộ tối thiểu 50 nghìn đồng/năm (không áp dụng với hộ cận nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách); Các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, các nhà hảo tâm, những người con quê hương Gia Viễn đang làm việc ngoài tỉnh và nước ngoài tham gia ủng hộ Quỹ với khả năng cao nhất có thể.

    Tại lễ phát động, đã có 82 tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ, với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.


Các đồng chí lãnh đạo huyện Gia Viễn tham gia xây dựng Quỹ

 


Các tập thể tham gia xây dựng Quỹ

 


 


Các nhà hảo tâm được nhận hoa của Ban Vận động xây dựng Quỹ

Theo nbtv.vn

Bài viết khác