Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

Thứ ba, 26/09/2017

   Với mục tiêu phấn đấu đưa 4 xã: Gia Thịnh, Gia Hòa, Gia Vượng và Gia Phong hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017.

    Thời điểm này, huyện Gia Viễn đang tích cực chỉ đạo các địa phương nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.


Xã Gia Thịnh tập trung xây dựng Nhà văn hóa trung tâm xã, phấn đấu  hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2017

    Theo đó, ngay từ đầu năm 2017, huyện Gia Viễn đã chỉ đạo 4 xã Gia Thịnh, Gia Hòa, Gia Vượng và Gia Phong tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.

   Nhằm thúc đẩy các phong trào, hoạt động tại địa phương, nhất là huy động nhân dân hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, huyện Gia Viễn đã chỉ đạo các địa phương thành lập tổ dân vận đến tận thôn, xóm; vận động người dân trong thôn tích cực đóng góp tiền, hiến đất, tháo dỡ tường bao, chuyển đổi đất canh tác để nhường đất xây dựng các công trình công cộng, như: Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, sửa chữa và xây dựng Nhà văn hóa thôn, xóm, cầu cống, cổng làng. Thực hiện dân chủ trong mọi việc, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, giám sát”.

    Cùng với đó, từ đầu năm đến nay toàn huyện đã cấp trên 1.000 tấn xi măng; làm được 84 tuyến đường với tổng chiều dài 8,6 km; tiếp tục xây dựng mới 03 Nhà văn hoá trung tâm xã; xây mới 13 nhà văn hoá thôn; 2 trạm Y tế; sửa chữa, nâng cấp 12 phòng học với tổng kinh phí thực hiện ước đạt gần 56 tỷ đồng.

    Ngoài ra, huyện Gia Viễn cũng chỉ đạo các xã đã hoàn thành tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt; các xã còn lại tập trung nguồn lực để xây dựng. Huyện cũng kiện toàn và phân công nhiệm vụ đối với tổ công tác dồn điền đổi thửa để nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn có quỹ đất ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác