Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn đồng khởi các trạm bơm tưới, tiêu năm 2017

Thứ sáu, 12/05/2017

         Sáng 11/5, UBND huyện Gia Viễn phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tổ chức đồng khởi 20 trạm bơm tưới, tiêu của huyện năm 2017. 


Toàn huyện Gia Viễn có 20 trạm bơm tưới, tiêu, với 99 máy bơm, tổng công suất gần 293 nghìn m3/h

    Hiện nay toàn huyện Gia Viễn có 20 trạm bơm tưới, tiêu, với 99 máy bơm, tổng công suất gần 293 nghìn m3/h. Qua kiểm tra cho thấy, 100% các máy bơm đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ kịp thời công tác chống úng.

    Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong năm 2017, UBND huyện đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cụ thể và sát với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt là công tác phòng chống lụt trong mùa mưa bão; chỉ đạo Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng trạm bơm về thời gian bơm nước, bố trí tăng cường nhân lực vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo các máy bơm hoạt động hiệu quả.

Theo nbtv.vn

Bài viết khác