Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn: Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế

Thứ hai, 20/03/2017

   Từ một vùng chiêm trũng thuần nông, sau 25 năm tái lập tỉnh Gia Viễn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với giải quyết việc làm, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.


 Năm 2016 tạo việc làm mới cho 3.000 lao động địa phương

    Nếu như những năm đầu tái lập tỉnh, huyện Gia Viễn chỉ có một số cơ sở công nghiệp quốc doanh của tỉnh và Trung ương; còn lại chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, cá thể song với quy mô nhỏ lẻ; tỷ trọng nông, lâm, thủy sản năm 1992 chiếm tới trên 80%, tỷ trọng Công nghiệp –TTCN chỉ chiếm 16%.

    Với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn, biết phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, du lịch… của địa phương; cùng với triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất tại các xã thuần nông ít hoặc chưa có nghề để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng, cải thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp vào đầu tư...

    Đến nay, huyện Gia Viễn đã giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống còn 6,5%; CN– TTCN tăng lên chiếm trên 68%. Thu ngân sách có bước tăng trưởng đáng kể, từ trên 8 tỷ đồng năm 1992, năm 2016 tăng lên gần 320 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 11.000 tỷ đồng.


Lắp ráp ô tô tại Nhà máy sản xuất ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam (Khu công nghiệp Gián Khẩu)

    Khu Công nghiệp Gián Khẩu với diện tích hàng trăm ha, tổng doanh thu năm 2016 đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, thu nhập, việc làm tại địa phương.

    Riêng Nhà máy sản xuất ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam, năm 2016 đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 2.400 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh là 1.610 tỷ đồng, bằng 28,5% tổng thu ngân sách tỉnh); Các doanh nghiệp khác như Nhà máy xi măng The Vissai, Công ty may Đài Loan, doanh nghiệp gỗ Tài Anh, Công ty may Vạn Lợi… doanh thu mỗi năm hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động trên địa bàn.

    Kết quả tổng điều tra, rà soát năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Gia Viễn còn 5,17%, hộ cận nghèo còn 5,12%; toàn huyện giải quyết việc làm mới cho trên 3 nghìn lao động nông thôn.

Lương Ngọc (nbtv.vn)

Bài viết khác