Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn chú trọng quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa

Thứ sáu, 19/05/2017

   Thời gian qua công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Gia Viễn luôn được phòng Văn hóa  và Thông tin huyện coi trọng.


Dịch vụ vận chuyển du khách bằng xe điện văn minh văn hóa

    Hiện trên địa bàn huyện Gia Viễn có trên 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, 33 cơ sở nhà nghỉ, khách sạn lưu trú, gần 40 chủ hộ kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến, cùng hàng chục điểm bán đĩa, thuê sách truyện, bán các vật phẩm văn hóa lưu niệm phục vụ du khách…


Biển hiệu quảng cáo chăng treo đúng quy định

    Trong quản lý lĩnh vực văn hóa đã thực hiện kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814, tăng cường bám sát cơ sở xã, thị trấn, tổ chức 10 đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, các hoạt động dịch vụ văn hóa tại các khu điểm du lịch.

     Tuy trong quá trình kiểm tra đã không phát hiện các vi phạm lớn, nhưng Đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện cũng đã kịp thời nhắc nhở chủ các hộ kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về biển hiệu quảng cáo, bổ sung nội quy kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến… Về giờ hoạt động của dịch vụ quán hát Karaoke, chủ nhà nghỉ, khách sạn đăng ký khi có khách lưu trú… Về thời gian đóng, mở cửa của dịch vụ, ghi báo thông tin đầy đủ…

    Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác, hiện nay các hình thức kinh doanh dịch vụ văn hóa khá đa dạng, có nhiều chủ hàng với xe đi bán dạo, len lỏi vào tận thôn xóm, gây khó khăn trong việc quản lý hoạt động này, vì vậy chính quyền sở tại cấp xã, công chức văn hóa xã cần tích cực vào cuộc quản lý và chấn chỉnh các vi phạm.

Theo nbtv.vn

Bài viết khác