Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn chú trọng giải pháp thu ngân sách năm 2017

Thứ hai, 24/04/2017

   Tổng thu ngân sách quý I năm 2017 trên địa bàn huyện Gia Viễn đạt trên 42 tỷ đồng. Trong đó  các khoản thu từ thuế phí, lệ phí và thu khác ngân sách đạt trên 22 tỷ đồng, đạt 23% dự toán, thu tiền sử dụng đất đạt trên 18 tỷ đồng đạt trên 10% dự toán.


Hướng dẫn kê khai nộp Thuế cho tổ chức và cá nhân

    Đánh giá phân tích các khoản thu ngân sách của Chi cục Thuế, huyện Gia Viễn cho thấy có 8/12 chỉ tiêu có số thu đạt tiến độ, kế hoạch, trong đó có 3 khoản thu đạt khá là thu phí môn bài, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu khác ngân sách, thu phí lệ phí đều đạt khoảng 40 % kế hoạch.


Rà soát bổ sung tủ sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực Thuế

    Nhằm đảm bảo hoàn thành và vượt số thu ngân sách theo dự toán được giao, trong 3 quý còn lại của năm 2017, huyện Gia Viễn tiếp tục thực hiện đẩy mạnh phát triển KTXH, thúc đẩy phát triển sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu, UBND huyện Gia Viễn tập trung chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế để khai thác, quản lý thu sát các khoản thu phát sinh theo đúng luật quản lý thuế, chú trọng đến các khoản thu lớn như thuế Công thương nghiệp – Dịch vụ ngoài quốc doanh và các khoản thu tại xã; tăng cường công tác quản lý nợ thuế, phấn đấu giảm số thuế nợ đọng ở mức thấp nhất. Chi cục Thuế Gia Viễn sẽ tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc kê khai, chấp hành pháp luật Thuế.

Theo nbtv.vn

Bài viết khác