Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn chủ động thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín ngoài đê tránh lũ tiểu mãn 2019 về sớm

Thứ năm, 09/05/2019

       Là huyện có gần 800 ha lúa ngoài đê Hoàng Long, những ngày này UBND huyện đang đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín để tránh lũ tiễu mãn về sớm. Đến nay các xã, HTX đã thu hoạch được trên 500 ha, năng xuất ước đạt 63,9 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ khoảng 0,7 tạ/ha. Hiện các xã Gia Hưng, Gia Phú, Gia Thịnh, Gia Trung đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch lúa ngoài đê.

      lua_ngoai_de_.xom_4._xa_Gia_Thang

Nhân dân các xã Gia Hưng, Gia Phú, Gia Thịnh, Gia Trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa ngoài đê tranh lũ tiểu mãn về sớm

Tại xã Gia Hưng vụ đông xuân năm nay HTX gieo cấy 327 ha, trong đó có 120 ha lúa ngoài đê. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” xã đã tập trung chỉ đạo 2 HTX và bà con xã viên đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nhanh gọn 120 ha lúa ngoài đê trước lũ tiểu mãn. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng trừ dịch hại cuối vụ nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng lúa đông xuân năm 2019.

 htx_kinh_chuc_._nde_hoang_long

Chủ động thu hoạch sớm diên tích lúa đã chín ngoài đê hoàng long

       Thực hiện sự chỉ đạo của xã, ngày từ đầu vụ HTX nông nghiệp Đô Lương đã chỉ đạo bà con xã viên tiến hành gieo cấy trà xuân sớm đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột có hiệu quả nen năng xuất đạt khá, đến nay HTX đã cơ bản thu hoạch xong 40 ha lúa ngoài đê và đang vận động bà con chuẩn bị thu hoạch diện tích trong đồng.

       Cùng với bà con nông dân trong HTX đang tích cực thu hoạch nhanh gọn diện tích đã chín đảm bảo năng xuất, gia đình bà Đinh Thị Khương – xóm 4 xã Gia Hưng đã xuống đồng thu hoạch xong diện tích lúa của gia đình và đang tiến hành phơi lúa.

       Cùng với việc thu hoạch khẩn trương diện tích lúa ngoài đê, UBND huyện chỉ đạo các xã, HTX tích cực theo dõi diễn biến của thời tiết tuyên truyền vận động bà con xã viên tiến hành thu hoạch diện tích lúa trong đồng với phương châm xanh nhà hơn già đồng để đảm bảo năng xuất trên đơn vị diện tích, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019 đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.

Hồng Hạ -Đài truyền thanh

Bài viết khác