Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4

Thứ hai, 25/09/2017

Sáng 19/9, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2017.    


Quang cảnh Hội nghị

    Trên 300 học viên tham gia lớp bồi dưỡng được truyền đạt các chuyên đề chính về: Kỹ năng và một số vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo quản lý hiện nay và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Nội dung của từng chuyên đề được đánh giá rất thiết thực và phù hợp, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn đặt ra.

    Với tinh thần trách nhiệm cao, các học viên đã tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó hoặc còn vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

    Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng, bổ sung kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác