Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Trung thành lập HTX Nuôi trồng Thủy sản Nhật Thành

Chủ nhật, 17/06/2018

 Xã Gia Trung, huyện Gia Viễn vừa tổ chức thành lập HTX Nuôi trồng Thủy sản Nhật Thành nhằm tập hợp những hộ có cùng mục đích, liên kết sản xuất hình thành chuỗi giá trị gia tăng.

Quang cảnh Hội nghị

    HTX Nuôi trồng Thủy sản Nhật Thành, xã Gia Trung được thành lập gồm 29 thành viên trên phạm vi toàn xã với diện tích nuôi trồng gần 50 ha.

    Hoạt động chính được xác định là sản xuất, kinh doanh, cụ thể là: xây dựng quy trình sản xuất, giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm của thành viên HTX từ con giống, quy trình sản xuất, cách sử dụng thức ăn, thuốc phòng trị bệnh và thu hoạch, đảm bảo sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

 

    HTX được thành lập sẽ là đầu mối liên hệ với các công ty cung ứng giống, thức ăn và thuốc thủy sản để phân phối cho các thành viên và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các thành viên khi có nhu cầu.

    Việc thành lập HTX Nuôi trồng Thủy sản Nhật Thành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản của các thành viên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; qua đó phát huy những tiềm năng lợi thế sẵn có của các thành viên HTX và giảm bớt rủi ro trong nuôi trồng, cải thiện thu nhập cho xã viên theo hướng lâu dài, bền vững, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác