Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Tân tổng kết 7 năm thực hiện tiêu chí số 19 trong xây dựng nông thông mới

Thứ tư, 04/10/2017

    Ngày 3/10, xã Gia Tân (Gia Viễn) tổ chức hội nghị điểm tổng kết 7 năm thực hiện tiêu chí số 19 về “an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” góp phần xây dựng nông thông mới giai đoạn 2010 - 2017.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 Sau 7 năm triển khai thực hiện tiêu chí số 19 về “an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Gia Tân luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, các đoàn thể của tỉnh, của huyện, năm 2015 Gia Tân đã về đích xây dựng NTM.

Để thực hiện, giữ vững và nâng cao tiêu chí số 19, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội dung về tiêu chí an ninh, trật tự, qua đó quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng NTM”.

Nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn ANTT ở địa bàn nông thôn phục vụ nhiệm vụ xây dựng NTM...

Đánh giá phân loại đơn vị đạt chuẩn tiêu chí số 19 trong Bộ quy chế xây dựng NTM sau 7 năm thực hiện, đến nay trong tổng số 12 khu dân cư và trường học, Gia Tân có 1/1 cơ quan, 3/3 trường học và 7/9 cơ sở thôn, xóm nhiều năm liền giữ vững tiêu chí số 19 về xây dựng NTM.

Kết quả thực hiện tiêu chí số 19 đã góp phần thúc đẩy xã thực hiện và giữ vững các tiêu chí khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, huyện Gia Viễn đã khen thưởng cho 14 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 7 năm thực hiện tiêu chí số 19 về “an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” góp phần xây dựng nông thôn mới”; và 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong 1 năm triển khai thực hiện mô hình phong trào “dòng họ tự quản về ANTT và nếp sống văn hóa mới”

Nguồn Báo Ninh Bình

 

 

Bài viết khác