Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Hưng triển khai hiệu quả tiêu chí về sự hài lòng của người dân

Thứ sáu, 13/01/2017

Trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) chỉ có 19 tiêu chí rõ ràng, cụ thể; không có tiêu chí về sự hài lòng của người dân. Nhưng đây lại là tiêu chí tổng quát, thêm của Ninh Bình được đưa vào nhằm lấy ý kiến người dân sở tại về các lĩnh vực sau XDNTM.

 

Đường giao thông nông thôn xã Gia Hưng được đầu tư bê tông hoá. Ảnh: Đức Lam

 Đồng chí Bùi Hoàng Hải, Chủ tịch UBND xã Gia Hưng (Gia Viễn) cho biết: Sau hơn 5 năm tập trung XDNTM, tổng nguồn lực đã huy động được là 311.854,937 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 130.110,837 triệu đồng; vốn tín dụng 25.981 triệu đồng; vốn doanh nghiệp đóng góp 24.213,5 triệu đồng; vốn tham gia của nhân dân 125.098,6 triệu đồng (có 115.600 triệu đồng nhân dân tự bỏ xây dựng, chỉnh trang nhà cửa của mình).

Nguồn vốn trên đã tập trung vào đầu tư cho các công trình, cơ sở hạ tầng: Đường giao thông có 46,6 km đã được nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa; xây dựng mới 16 phòng học và nhà dinh dưỡng, 2 nhà hiệu bộ, sửa chữa nâng cấp 6 phòng học, xây mới 2 nhà bảo vệ và cả 3 trường (mầm non, Tiểu học, THCS) đều đã đạt chuẩn ; Xây dựng mới nhà văn hóa trung tâm xã, xây mới 11 nhà văn hóa thôn, sửa chữa 2 nhà văn hóa thôn, nâng cấp khu thể thao trung tâm xã.

Về môi trường xã xây dựng bãi rác tập trung 1.930m3 và hệ thống cung cấp nước sạch đưa tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh lên tỷ lệ 93,26%; 13/13 thôn có tổ thu gom rác thải; xã có quy hoạch và quy chế quản lý nghĩa trang...

Về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, qua đây nhân dân hiến 16,7 ha đất làm đường giao thông, thủy lợi; xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nhân dân trong xã phát triển mạnh các mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại...nên đến hết năm 2015, mức thu nhập bình quân toàn xã đạt 30,5 triệu đồng/người/năm, tăng 17,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%, giảm 5,74% so với năm 2010.

Ngay từ cuối tháng 11/2016, sau khi nhận thấy các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia đã cơ bản hoàn tất; UBND xã đã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện XDNTM, tự đánh giá mức độ đạt theo từng tiêu chí; đồng thời tổ chức hội nghị gồm: ủy ban MTTQ xã, ban quản lý XDNTM xã, các ngành, đoàn thể...thông báo, công bố công khai kết quả XDNTM trên địa bàn, kết quả tự đánh giá xếp loại các tiêu chí; lấy ý kiến các thành viên dự họp.

Kết quả này cũng được niêm yết, thông báo, công bố công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn xóm và giao cho các thành viên Ban chỉ đạo XDNTM các thôn xóm tiếp thu, trả lời, giải trình những kiến nghị, đề xuất, ý kiến của người dân. Thông qua các hội nghị của các thôn xóm (có 1990 người tham gia) UBND xã gửi phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân với 12 lĩnh vực sau XDNTM.

Kết quả cho thấy: Có 2 lĩnh vực có 100% người được hỏi đồng tình là giao thông nông thôn đi lại thuận lợi hơn và dịch vụ công của xã thuận lợi. Với vấn đề: Về sản xuất phát triển hơn, có 99,6% (1983 phiếu) đồng tình, 0,4% (7 phiếu) không đồng ý; Thu nhập và đời sống người dân được nâng lên có 99,1% (1973 phiếu) đồng tình; Văn hóa thể thao được duy trì và phát triển có 98,5% (1960 phiếu) đồng tình; Hệ thống thủy lợi đáp ứng được yêu cầu của sản xuất có 99,5% (1981 phiếu) đồng tình; Môi trường nông thôn được cải thiện có 99,2% (1975 phiếu) đồng tình; Nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh có 99,4% (1979 phiếu) đồng ý; Thực hiện quy chế dân chủ tốt hơn có 98,9% (1969 phiếu) đồng tình; Dịch vụ HTX NN đáp ứng được yêu cầu có 99,2% (1975 phiếu) đồng ý; An ninh trật tự nông thôn được đảm bảo có 98,6% (1962 phiếu ) đồng tình. Tổng hợp chung lại cho thấy,  số người được hỏi ý kiến đồng tình với kết quả đạt được của 19 tiêu chí là 1.837 người, đạt 92,3%.

Từ kết quả đạt được của hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM và tổng hợp lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, xã đã lập báo cáo Huyện và Tỉnh về thẩm tra, xem xét, đánh giá đối với từng tiêu chí cụ thể. Trung tuần tháng 12/2016, Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh đã họp thẩm tra và nhất trí cao với việc công nhận Gia Hưng (Gia Viễn) là xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016. Được biết những ngày gần đây Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ đón bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trường Sinh

 

 

Bài viết khác