Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Hòa chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Thứ bảy, 16/06/2018

 Cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở xã Gia Hòa – Gia Viễn đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng xuất, chất lượng cao, phát huy thế mạnh của mỗi vùng đất.

Dồn điền đổi thửa, phát triển loại hình ao nổi để nuôi thả thủy sản

    Công tác dồn điền đổi thửa đã được triển khai thực hiện và hoàn thành từ năm 2014, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, sau đo kiểm đã đóng góp gần 12 Ha đất và trên 3,3 tỷ đồng để chỉnh trang hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng.

     Sau dồn điền đổi thửa bình quân còn 2,7 thửa/hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu giống lúa chất lượng cao đạt đến gần 70% diện tích. Toàn xã có 25 máy làm đất các loại và 20 máy gặt đập liên hoàn, đến nay xã Gia Hòa đã chủ động hoàn toàn về khâu điều tiết nước và làm đất bằng máy và cơ bản thu hoạch lúa 2 vụ bằng máy gặt đập liên hoàn đã góp phần giảm chi phí, tăng thu nhập cho người nông dân từ 10 đến 15% so trước kia.

Đầu tư công nghiệp chuyên canh nuôi thả thủy sản 

    Chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì, phát triển, trên địa bàn xã có 35 trang trại, 150 gia trại chăn nuôi nhập trên 300 triệu đồng/hộ/năm. Nhiều diện tích ruộng trũng cấy lúa vụ mùa kém hiệu quả được chuyển đổi sang các mô hình nuôi thả thủy sản lúa cá hoặc chuyên canh thủy sản. Giá trị sản xuất trên ha đất canh tác đạt gần 100 triệu đồng/ha/năm (tăng 45 triệu đồng/ha/năm so năm 2010) Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/ năm, phấn đấu đến năm 2020 đạt bình quân 48 triệu đồng 1 người/ năm .

    Giai đoạn đến năm 2020 xã Gia Hòa cũng xác định: Ngoài việc đảm bảo an ninh lương thực, ổn định thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, phải tăng thu từ lĩnh vực ngành nghề CN – TTCN. Tạo việc làm cho lao động theo hai hướng, làm việc tại khu, cụm CN, tìm kiếm thị trường phù hợp để đưa lao động đi làm việc ngoài nước.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác