Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Trần Hồng Quảng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Me

Thứ năm, 23/11/2017

    Sáng nay (18/11), đồng chí Trần Hồng Quảng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Me, huyện Gia Viễn.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổ dân phố Thống Nhất

    Trải qua hơn 30 năm thành lập, xây dựng và phát triển, cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố Thống Nhất luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước khu dân cư; đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng khu phố Thống Nhất nhiều năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa cấp tỉnh với gần 94% gia đình đạt danh hiệu văn hóa.

    Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố Thống Nhất, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, tính chủ động và tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân tổ dân phố Thống Nhất đã cộng đồng trách nhiệm, đóng góp sức lực, tinh thần, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

    Đồng chí cho biết, chủ đề của Ngày hội đại đoạn kết toàn dân tộc năm 2017 là “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến”, vì vậy cấp ủy, chính quyền, MTTQ cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức cho nhân dân tham gia quản lý, giáo dục thanh thiếu niên tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội.

    Bên cạnh đó, cần chú trọng phát huy vai trò của các đoàn thể, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín và toàn thể nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu phố; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cảm hóa. Mỗi gia đình cần quan tâm gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tâm lý, tạo điều kiện cho con em mình tham gia các hoạt động lành mạnh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường sống lành mạnh ngay tại cộng đồng dân cư.

    Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận khu dân cư, các tổ chức thành viên củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội; xây dựng nếp sống văn minh, tình làng, nghĩa xóm, khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc không có tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng chứng kiến Lễ ký kết thực hiện kế hoạch phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn

 

   Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác