Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Chung Phụng động viên cán bộ ngành thuế

Thứ năm, 12/01/2017

   Chiều 31/12, đồng chí Đinh Chụng Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới chỉ đạo, động viên công tác thu ngân sách của ngành thuế Ninh Bình. Cùng đi có đại diện Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành thuế Ninh Bình

    Theo báo cáo của lãnh đạo Cục thuế tỉnh, đến hết ngày 31/12, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 7.100  tỷ đồng, trong đó thu thuế phí, lệ phí và thu khác trên 4.000 tỷ đồng, thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt trên 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết quả thu ngân sách nhà nước vượt dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân  tỉnh giao.

    Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Chung Phụng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành thuế tỉnh đạt được trong năm qua.

    Đồng chí nhấn mạnh: năm 2017 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 – 2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn 2017 – 2020, do đó, cán bộ, công nhân viên chức ngành thuế cần tăng cường đoàn kết, nỗ lực, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp lãnh đạo,  nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong ngành; đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội.

Đỗ Tho (nbtv.vn)

Bài viết khác