Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Phạm Quang Ngọc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Gia Viễn

Thứ tư, 09/08/2017

    Sáng nay (08/08), đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tại Đảng bộ huyện Gia Viễn. 

 

    Làm việc với đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy  Gia Viễn.

      

Quang cảnh buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn

    Đối với Đảng bộ huyện Gia Viễn, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đồng thời, BTV Huyện ủy đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

    Tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác, BTV Huyện ủy đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quan tâm giải quyết những khó khăn,bức xúc ngay từ cơ sở, nhất là xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm.

    Đồng thời qua đó tạo sự đồng thuận, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

    Kết luận tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Gia Viễn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc ghi nhận và đánh giá cao cách làm cũng như kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong thời gian qua.

    Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, BTV Huyện ủy Gia Viễn cần chú trọng công tác phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lựa chọn từng vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.

    Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh; thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ, khuyến khích các đơn vị thực hiện hàng tuần, mở rộng xuống cấp thôn, xóm.

    Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trên cả hai mặt lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu đi đầu. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự nêu gương, dám nghĩ,dám làm, quyết liệt trong tư duy và hành động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

    Đoàn cũng đã đi kiểm tra tại Đảng bộ xã Gia Hòa, Chi bộ cơ quan xã Gia Hòa và Chi bộ phòng Giáo dục huyện Gia Viễn.

Nguồn nbtv.vn

 

Bài viết khác