Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Đinh Chung Phụng kiểm tra xây dựng NTM tại xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn

Thứ tư, 11/10/2017

   Chiều 09/10, đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn.

 

    Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.


Đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện xây dựng NTM tại xã Gia Vượng

    Năm 2017, xã Gia Vượng đăng ký hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song cán bộ và nhân dân trong xã xác định rõ mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn là làm thay đổi toàn diện các lĩnh vực, đưa địa phương phát triển bền vững, do đó tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của cấp trên, Gia Vượng đã huy động tổng lực nguồn lực để thực hiện. Đến thời điểm này toàn xã thực hiện được 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện đó là: Giao thông, trường học và hộ nghèo.

    Qua kiểm tra và nghe báo cáo từ địa phương, các đơn vị chuyên môn của huyện, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Chung Phụng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Vượng, sự chung sức, chung lòng của các đơn vị trong huyện, doanh nghiệp và con em xa quê đã vào cuộc quyết liệt để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, từ 1 xã còn gặp nhiều khó khăn nhưng địa phương đã nhanh chóng vận dụng linh hoạt chính sách của cấp trên để đẩy nhanh tiến độ; đặc biệt ghi nhận sự đóng góp tích cực của người dân trong xã về ngày công, đất đai, tài sản trên đất, tiền, vật liệu để thực hiện các hạng mục công trình.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian thực hiện không còn dài, song các phần việc còn lại hết sức khó khăn, do đó yêu cầu địa phương ưu tiên bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để hoàn thiện các tiêu chí còn lại; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người, đóng góp sức người, sức của làm đường giao thông, cơ sở vật chất trường học, phát động người dân trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đồng thời, đề nghị xã rà soát hộ nghèo, tiếp tục xây dựng mô hình, cải tạo vườn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

 Nguồn nbtv.vn

Bài viết khác