Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Đinh Chung Phụng kiểm tra xây dựng NTM tại Gia Viễn

Thứ hai, 26/06/2017

 

     Ngày 20/6, đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Gia Phong và Gia Thịnh (huyện Gia Viễn).


Đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại xã Gia Thịnh

    Mặc dù là 2 xã khó khăn của huyện Gia Viễn, song xã Gia Phong và Gia Thịnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2017 này.

    Từ điểm xuất phát thấp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động được nhiều nguồn lực cho xây dựng NTM, đến nay xã Gia Phong đạt 15 tiêu chí, xã Gia Thịnh đạt 17 tiêu chí, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả nhờ thực hiện việc dồn điền đổi thửa, đổi mới phương thức sản xuất… Do đó nhân dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, cùng chung sức đồng lòng quyết tâm sớm đạt chuẩn xã NTM trong thời gian ngắn nhất.

    Tranh thủ mọi nguồn lực của cấp trên, các địa phương này đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Tuy nhiên, đây đều là các tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, ngoài sự đóng góp của người dân, của doanh nghiệp và con em thập phương, xã Gia Phong và xã Gia Thịnh đã và đang triển khai thực hiện chủ trương lấy vốn quỹ từ chuyển đổi quyền sử dụng đất để thực hiện các hạng mục công trình còn lại.


Đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Gia Phong

    Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại các địa phương, đồng chí Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, sự đồng lòng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; đồng thời biểu dương sự sáng tạo của các địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, bên cạnh việc giữ vững tiêu chí đã đạt được, các xã cần tập trung tìm giải pháp để thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM, tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, hiến kế, hiến công, hiến tài sản trên đất để xây dựng các hạng mục công trình, chủ động rà soát các công trình phần việc ưu tiên để thực hiện trước, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn bằng việc tính toán tiết kiệm, xây dựng đảm bảo đủ tiêu chí, tránh lãng phí, có sự bàn bạc và đồng thuận từ nhân dân; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo nhân dân giám sát thực hiện, tránh đầu tư dàn trải quá nhiều vào một công trình. Đặc biệt, phát động phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, tích cực chỉnh trang đường làng ngõ xóm tạo cảnh quanh môi trường xanh sạch đẹp.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Ban Điều phối xây dựng NTM huyện Gia Viễn cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, nhất là những xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2017 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để báo cáo và đề nghị công nhận xã chuẩn NTM theo đúng tiến độ đề ra.

                   Theo nbtv.vn

 

Bài viết khác