Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra, xác nhận tiêu chí số 8 về xây dựng nông thôn mới tại 04 xã: Gia Phương, Gia Thắng, Gia Minh và Liên Sơn đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019

Thứ tư, 11/09/2019

Ngày 05/9, Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) do ông Nguyễn Tử Lợi - Trưởng Phòng Bưu chính Viễn thông - Sở TT&TT làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, thẩm định việc thực hiện chí số 8 lĩnh vực thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại 4 xã: Gia Phương, Gia Thắng, Gia Minh và Liên Sơn, huyện Gia Viễn đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019. Tiếp và làm việc với Đoàn có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện và Lãnh đạo UBND các xã: Gia Phương, Gia Thắng, Gia Minh và Liên Sơn.

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn đã nghe Lãnh đạo UBND các xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương và tự đánh giá kết quả chỉ tiêu đã đạt được theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết quả kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện tiêu chí số 8 tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực của UBND các xã trong việc triển khai thực hiện nội dung tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương nhất là các xã đều có điểm phục vụ bưu chính phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và nhân dân, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có hệ thống loa truyền thanh hoạt động tốt và đều sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số còn một số hạn chế như: Nội dung báo cáo chưa đánh giá chi tiết, hồ sơ chưa đảm bảo về thể thức văn bản… và đề nghị UBND các xã cần bổ sung, hoàn thiện kịp thời, đầy đủ hồ sơ còn thiếu; tăng cường thêm máy tính trong các phòng làm việc để đảm bảo cán bộ công chức, viên chức các xã ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trong việc sử dụng chữ ký số, gửi và nhận văn bản trên phần mềm quản lý văn bản VNPT- Ioffice; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang lại hệ thống dây dẫn tạo cảnh quan đẹp và an toàn trong quá trình sử dụng.

Cẩm Vân - Đài Truyền thanh

Bài viết khác