Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại huyện Gia Viễn

Thứ ba, 14/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 14/5, Đoàn kiểm tra của BĐD HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình do đồng chí Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn; đồng chí Lâm Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương Bình và Xã hội tỉnh làm Phó Trưởng đoàn kiểm tra công tác chính sách tín dụng tại huyện Gia Viễn. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Trước khi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Đoàn đã kiểm tra tại xã Gia Lập và xã Gia Vân: Kiểm tra hoạt động của Ban xoá đói giảm nghèo xã, nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã, làm việc với các hội đoàn thể nhận uỷ thác, 2 tổ tiết kiệm và vay vốn, một số hộ vay vốn và hoạt động của điểm giao dịch xã.  

Tại UBND huyện, Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Thời gian qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Gia Viễn đã triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT và Nghị quyết của BĐD HĐQT NHCSXH cấp trên, chỉ đạo của chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ của NHCSXH. Đến 30/4/2024: Doanh số cho vay là trên 73 tỷ đồng; Doanh số thu nợ là gần 52 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/4/2024 gần 465 tỷ đồng/10.731 hộ vay, tăng gần 22 tỷ đồng so với 31/12/2023, hoàn thành 82,93% kế hoạch tăng trưởng, tỷ lệ tăng trưởng 4,96%. Nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30/4/2024 là 3.133 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,67%/tổng dư nợ. Trong đó nợ quá hạn 2.713 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,58%, giảm 33 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,04% so với 31/12/2023; nợ khoanh 420 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% giảm 0,01% so với 31/12/2023.

Đ/c Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận  

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Gia Viễn trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã có sự phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, góp phần quan trọng duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng. NHCSXH huyện đã chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ.

Tuy nhiên, công tác đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng còn hạn chế. Còn một số xã để phát sinh tăng nợ quá hạn. Qua kiểm tra hoạt động ủy thác của các hội đoàn thể cấp xã, tổ TKVV còn nhiều tồn tại sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn của hộ vay tại một số hội nhận ủy thác cấp xã chưa nghiêm túc, hộ vay sử dụng vốn không đúng mục đích.

Trong thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định./.

                                         Kim Thoả, Trung tâm VTT&TT

Bài viết khác