Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Dồn điền đổi thửa phát triển thủy sản ở Gia Viễn

Thứ bảy, 16/06/2018

 Hàng năm huyện Gia Viễn có trên 1000 Ha mặt nước nuôi thả thủy sản, sản lượng khai thác đạt trên 2 nghìn tấn, nếu so với cấy lúa thì thu nhập từ nuôi thả thủy sản ước tăng gấp 1,5 đến 2 lần trên cùng đơn vị diện tích.

 Nuôi thả thủy sản, chăn nuôi thủy cầm tại xã Gia Phương - Gia Viễn

    Từ lợi thế vùng trũng nội đồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Viễn cùng các xã như: Gia Minh, Gia Hòa, Gia Thanh, Gia Trung, Gia Tiến, Gia Xuân... thường xuyên phối hợp, liên kết cùng Chi cục Thủy sản, Trường Cao đẳng Thủy sản Bắc Ninh, tổ chức các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học về nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt cho bà con nông dân, với mục đích tạo thêm việc làm, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo không để diện tích đất trũng, khó thâm canh ở vụ Mùa phải bỏ hoang.

    Kỹ thuật về nuôi thả thủy sản nội đồng được nắm bắt. Vì vậy sau dồn đổi đồng đất, Phòng NN&PTNT huyện Gia Viễn tích cực tham mưu để thực hiện giải pháp với tinh thần tự nguyện giữa các hộ dân, dồn gọn vùng, gọn thửa, hộ nào thâm canh trồng lúa 2 vụ thì chuyển vùng ruộng trũng cho các hộ có điều kiện nuôi trồng thủy sản, như vậy hộ nhận đổi sẽ chuyên canh 2 vụ lúa, hộ nhận ruộng trũng cũng tiện cho việc đầu tư chuyên canh phát triển nuôi trồng thủy sản.

     Hiện nay đã có hàng chục hộ dân ở Gia Viễn thực hiện cách làm trên. Hộ thâm canh Lúa thì tăng thu nhập từ 1,2 đến 1,3 lần, hộ nuôi trồng thủy sản cũng đạt số thu tới 1,5 lần. Vụ 1 trong năm 2018 này, ngoài việc các hộ dân tự nguyện dồn đổi ruộng. Gia Viễn cũng phấn đấu đạt mục tiêu sẽ có từ 5 đến 7 xã tiếp tục hoàn thành dồn điền đổi thửa, tạo tiền đề cho bà con nông dân đầu tư phát triển nuôi thả thủy sản.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác