Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

DNXD Xuân Quyền nỗ lực trong phòng chống thiên tai

Thứ tư, 18/10/2017

DN XD Xuân Quyền luôn nỗ lực trong ứng cứu phòng chống thiên tai, năng động trong sản xuất đang tạo ra nhiều việc làm ở vùng quê xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn.


Với đủ các máy móc thi công công trình DN sẵn sàng ứng cứu PCLB

    Nhà máy SX gạch thuộc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Quyền, đứng chân trên địa bàn xã Gia Lạc chỉ cách đập tràn Lạc Khoái có vài trăm mét, và tuyến đê hữu sông Hoàng Long, ở nhiều mùa mưa lũ, khi mực nước sông dâng cao nguy cơ gây hại cho tuyến đê, Doanh nghiệp đã chủ động huy động phương tiện máy móc cùng lực lượng hàng trăm công nhân tham gia cùng các đơn vị tham gia ứng trực cứu hộ tràn, hộ đê sông Hoàng Long. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Quyền là một doanh nghiệp hàng đầu của huyện Gia Viễn thường xuyên và trực tiếp tham gia ứng cứu hộ đê mỗi khi mưa lũ. 


Đội ngũ thợ cơ khí của DN lành nghề, tạo sự chủ động trong sản xuất

    Điển hình như trong đợt mưa lũ kéo dài vừa xảy ra, xác định có lũ lớn từ sớm nên Doanh nghiệp cho nhà máy ngừng sản xuất gạch, huy động những lao động trẻ, khỏe tham gia hộ đê phòng chống thiên tai, số lao động còn lại được nghỉ làm để phụ giúp gia đình thu gặt lúa mùa. 

    Từ ngày 9/10 mưa to kéo dài, có lũ lớn trên sông, với kinh nghiệm và sự phân công của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của huyện, Doanh nghiệp đã huy động 10 xe tải, 7 máy múc, máy ủi, cùng 100 nhân lực tham gia ứng trực ở các vị trí xung yếu cả hai bên bờ tả, hữu sông Hoàng Long, điều động máy móc và nhân lực tham gia xử lý sự cố bể xả trạm bơm Gia Viễn đảm bảo an toàn sớm vận hành tiêu thoát nước chống úng. Nối hai bờ qua bến Đồng Chưa trên sông Hoàng Long, thuộc địa bàn xã Gia Lạc, Doanh nghiệp còn đầu tư một cây cầu phao, giúp nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn…


Phục vụ vận chuyển khách qua sông đảm bảo an toàn, cho đến khi nối cầu

    Tuy nhiên khi có nước lũ dâng cao đợt vừa qua và hiện nay, Doanh nghiệp đã chủ động tháo cắt cầu phao, đưa vào nơi neo đậu an toàn, cùng với đó thực hiện phương án vận chuyến khách qua sông bằng 3 chiếc thuyền máy cỡ lớn, 18 công nhân được tập huấn về an toàn sông nước tham gia trong hoạt động vận chuyển khách, các thuyền máy được Doanh nghiệp trang bị đầy đủ thiết bị phao, thiết bị nổi cứu sinh, phục vụ qua lại an toàn cho khách qua sông.

    Trách nhiệm cao với cộng đồng khi thiên tai thảm họa, trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình, doanh nghiệp Xuân Quyền còn đặc biệt coi trọng đến chất lượng của các công trình do mình đảm trách thi công; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; mọi chế độ chính sách được đảm bảo, được tham gia trong các tổ chức Công đoàn, CCB, đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... Thu nhập cùng các quyền lợi thiết thực đã gắn kết người lao động với doanh nghiệp.


Xây dựng, SX gạch đất nung, ngành nghề cơ khí đã tạo thế vững cho DN

    Trách nhiệm với cộng đồng từ tạo việc làm cho lao động, tham gia giải quyết các sự cố thiên tai, đóng góp từ thiện, an sinh XH là điều Giám đốc Nguyễn Văn Quyền luôn tâm niệm.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác