Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Điện lực Gia Viễn tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2019

Thứ hai, 09/12/2019

Ngày 5/12, Điện lực Gia Viễn tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2019. Dự hội nghị có ông Trần Duy Tuấn - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình, Điện lực Gia Viễn và gần 80 đại biểu đại diện cho các khách hàng sử dụng điện tiêu biểu của các xã, thị trấn.

Trong năm 2019, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Công ty và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Điện lực huyện đã đầu tư, cải tạo, xây dựng mới 11 trạm biến áp, xây mới và cải tạo mới đường dây hạ thế của 19 trạm biến áp… với tổng số tiền là trên 3,1 tỷ đồng; đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành, các Hội đồng GPMB của huyện, UBND các xã, thị trấn di chuyển hơn 238 cột điện nhằm phục vụ tốt yêu cầu công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh đó, Điện lực huyện cũng đã cơ bản làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, triển khai thu thập số điện thoại của khách hàng và thực hiện nhắn tin thông báo tiền điện, thông báo cắt điện, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc cải cách thủ tục hành chính trong lắp đặt công tơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kinh doanh và giao dịch với khách hàng...những kết quả đó góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, đáp ứng đủ điện phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đ/c Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Điện lực huyện trao đổi, tiếp thu, giải đáp các ý kiến của khách hàng tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Điện lực huyện, đại diện các bộ phận chuyên môn đã dành nhiều thời gian để trao đổi, tiếp thu, giải đáp các ý kiến của các khách hàng…trên cơ sở đó nhằm tăng cường sự phối hợp, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công nhân viên ngành điện để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những đóng góp của ngành điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyệncũng bày tỏ mong muốn, Điện lực Gia Viễn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của khách hàng.

Hồng Hạ - Đài Truyền thanh

Bài viết khác