Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đảng bộ huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1/2019 và triển khai nhiệm vụ trong tâm công tác quý 2/2019.

Thứ năm, 11/04/2019

     Sáng ngày 11/4, Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2/2019. Về dự hội nghị có đồng chí đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

img_3297

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

     Trong quý 1, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình hành động và các văn bản hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên...

     Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh. Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2019 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019).

     Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc.

     Đối với hoạt động chính quyền: Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt các hoạt động phục vụ nhân dân vui Tết đón Xuân 2019 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm; tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1 năm 2019. Tập trung sản xuất vụ Đông xuân đúng lịch thời vụ; tích cực phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch dồn điền đổi thửa và công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Quan tâm công tác giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội, công tác cải cách hành chính, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện công tác quý 1, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

img_3309

Đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền - PBT Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những thành tích mà các cấp, các ngành đã làm được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp và tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, xóm, phố. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019), các địa phương tập trung chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho lúa Đông xuân, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đấu giá quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, các xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, tập trung chỉ đạo 04 xã Gia Phương, Gia Thắng, Gia Minh, Liên Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt để đảm bảo được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019; tích cực triển khai việc hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019.Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động và thực hiện các chính sách xã hội. Nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự công cộng ở các khu, điểm du lịch. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, kịp thời xem xét, giải quyết đề nghị chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo theo thẩm quyền; Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Các cấp các ngành tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2019.

Hồng Hạ -Đài truyền thanh huyện

Bài viết khác