Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đại hội đại biểu "Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" huyện Gia Viễn

Thứ sáu, 19/05/2017

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Gia Viễn vừa tổ chức Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” huyện Gia Viễn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Quang cảnh Đại hội

    Huyện Gia Viễn hiện có trên 3.800 tín đồ Công giáo, sinh hoạt tại 7 giáo xứ và 32 giáo họ. Trong 5 năm qua, phong trào yêu nước và bảo vệ Tổ quốc của Ủy ban Đoàn kết Công giáo và bà con giáo dân trên địa bàn huyện có bước phát triển rất đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế... Nhất là các nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, các phong trào, cuộc vận động của chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp phát động như: Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”... được bà con giáo dân hưởng ứng tích cực.

    Đa số bà con giáo dân trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nhiều mô hình sản xuất, đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến gia công, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho bà con giáo dân. Nhiều hộ giáo dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi với mức thu nhập từ 50 triệu đến 100 triệu đồng/năm.

    Ban Đoàn kết Công giáo huyện trong những năm qua cũng đã đổi mới phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người Công giáo như các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

    Đại hội đã bầu Ban Đoàn kết Công giáo huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

    Tại Đại hội, nhiều cá nhân và tập thể đã được UBND huyện Gia Viễn khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Theo nbtv.vn

Bài viết khác