Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đại hội đại biểu Hội cựu Giáo chức huyện Gia Viễn

Thứ tư, 15/11/2017

Hội cựu Giáo chức huyện Gia Viễn vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Quang cảnh Đại hội

    Hiện nay, Hội Cựu giáo chức huyện Gia Viễn có 950 hội viên sinh hoạt ở 21 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Cựu giáo chức huyện đã có những bước phát triển tích cực, đạt được những kết quả khả quan, nổi bật là trong công tác khuyến học, khuyến tài: 100% hội viên tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài tại nơi cư trú, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng “Xã hội học tập – Gia đình học tập” đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

    Với tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Trách nhiệm, trong nhiệm kỳ tới Hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, năng lực và phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo, đoàn kết nội bộ, tích cực đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, Hội cũng tham gia đề xuất, kiến nghị để thực hiện các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục chăm lo cho thế hệ trẻ, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác