Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

CÔNG ĐIỆN PHÒNG, CHỐNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI SIÊU BÃO MANGKHUT

Thứ bảy, 22/09/2018

 Để chủ động trong công tác ứng phó với siêu bão Mangkhut, ngày 16/9/2018, BCH PCTT&TKCN huyện đã ban hành Công điện số 08/CĐ-BCH.

 

 

Bài viết khác