Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Phú Thọ

Thứ năm, 12/01/2017

   Tối 30/12, tại thành phố Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh (1891-2016); 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (1/1/1997-1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.

   Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị- Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gửi lẵng hoa chúc mừng.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Phú Thọ

    Sau khi tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực, năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế và đạt nhiều thành tựu nổi bật, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn... đến nay, Phú Thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của cả nước.

    Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 76%; du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, diện mạo các vùng đô thị, nông thôn khởi sắc; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đưa Phú Thọ thoát khỏi tỉnh nghèo.

    Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhiệt liệt chúc mừng tỉnh Phú Thọ vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập, 20 năm ngày tái lập tỉnh.

    Chủ tịch nước nêu rõ, công cuộc đổi mới của đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen.

    Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững. Cùng với đó tỉnh cần tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hiện đại trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đồng thời tỉnh cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, các ngành có thế mạnh, sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, giá trị gia tăng cao, công nghệ thân thiện môi trường.

 

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Chú trọng xây dựng và nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ. Quan tâm thu hút các dự án đầu tư có tính kết nối liên vùng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng Tây Bắc và vùng Thủ đô trong việc xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của từng tỉnh, thành phố và của toàn vùng. Gắn quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị với việc xây dựng nông thôn mới. Đầu tư xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”.


Tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập

    Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tăng cường liên kết gắn với chế biến sâu và giải quyết thị trường đầu ra cho nông dân.

    Bên cạnh đó cần quan tâm phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh cần thường xuyên củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. Xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo nghề nghiệp, đào tạo lao động có trình độ kỹ thuật cao và có kỹ năng nghề nghiệp. Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển nghệ thuật tiên tiến, đậm nét văn hóa vùng Đất Tổ. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y tế, nhất là ở tuyến huyện và cơ sở. Tích cực giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội”.

    Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát dân. Đặc biệt tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Qua đó xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

    Với bề dày lịch sử, văn hiến, truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

    Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai cho tỉnh Phú Thọ.

( Theo vov.vn )

Bài viết khác