Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng-An ninh

Thứ ba, 10/01/2017

    Chiều 26/12, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

    Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm - Ủy viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chủ tịch nước.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc phiên họp

    Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã thảo luận, cho ý kiến về Quy chế hoạt động, một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác toàn khóa và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

    Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các đồng chí thành viên tiếp tục phát huy kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng các nhiệm kỳ trước; bám sát nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng; đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận, cho ý kiến, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các đồng chí thành viên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

(Theo vov.vn)

Bài viết khác